به اطلاع هموطنان عزيز مي رساند
مشاهده صورتحساب سهام عدالت از روز دوشنبه مورخ 1396/01/14 امکان پذير خواهد بود

براي مشاهده سامانه سهام عدالت از مرورگر هاي فايرفاکس ، کروم يا کروميوم استفاده نماييد